Komunikat personalny - KM PSP Radom

Z dniem 1 października 2018 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica  powierzył pełnienie obowiązków komendanta miejskiego PSP w Radomiu st. bryg. Markowi Krassowskiemu.

Wręczenie aktu powierzenia obowiązków na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Radomiu miało miejsce w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli:

  • st. bryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • bryg. Rafał Zdziennicki– naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Warszawie,
  • st. bryg. Marek Krassowski – p. o. komendant miejski PSP w Radomiu,
  • st. bryg. Sławomir Podsiadły – zastępca komendanta miejskiego PSP w Radomiu.

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: bryg. Cezary Szarawarski – KW PSP w Warszawie.

Wróć