Komunikat Personalny

Komunikat Personalny

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 sierpnia 2018 r. powierzył bryg. mgr. inż. Arturowi GONERZE pełnienie obowiązków zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP

Wróć