Komunikat personalny

W dniu 7 sierpnia 2019 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, w obecności Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego oraz Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Artura Gonery, wręczył akt powołania, z dniem 7 sierpnia 2019 roku, na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu
st. bryg. Markowi Krassowskiemu.

Uroczyste wręczenie aktu powołania odbyło się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Tekst: Paulina Merks – KW PSP w Warszawie

Zdjęcia: MSWiA

Wróć