Komunikat personalny

Z dniem 10 czerwca 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Nowosielski powołał czterech oficerów Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko komendanta powiatowego PSP oraz zastępcy komendanta powiatowego PSP w garnizonie mazowieckim.

Mł. bryg. Tomasza Gajewskiego na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ciechanowie.

Bryg. Andrzeja Król na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Makowie Mazowieckim.

St. bryg. Zbigniewa Kąpińskiego na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Mławie.

St. kpt. Marka Krawczyka na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Żyrardowie.

 

W spotkaniu udział wzięli:

  • bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • mł. bryg. Tomasz Gajewski - komendant powiatowy PSP w Ciechanowie,
  • mł. bryg. Radosław Osiecki – zastępca komendanta powiatowego PSP w Ciechanowie,
  • bryg. Andrzej Król - komendant powiatowy PSP w Makowie Mazowieckim,
  • st. bryg. Zbigniew Kąpiński - komendant powiatowy PSP w Mławie,
  • bryg. Tomasz Cybul - komendant powiatowy PSP w Żyrardowie,
  • st. kpt. Marek Krawczyk - zastępca komendanta powiatowego PSP w Żyrardowie,
  • st. bryg. Paweł Pomorski – naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,
  • bryg. Marcin Konecki – p.o. naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć