Komunikat personalny - KP PSP Mława

Z dniem 1 września 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Nowosielski powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego PSP w Mławie mł. bryg. Mirosławowi Wójcikowi.

W spotkaniu w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie udział wzięli:

  • st. bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • st. bryg. Zbigniew Kąpiński – komendant powiatowy PSP w Mławie,
  • mł. bryg. Mirosław Wójcik – p.o. zastępca komendanta powiatowego PSP w Mławie,
  • bryg. Marcin Konecki – naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć