Komunikat personalny - KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki

4 grudnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania bryg. Radosława Parapury na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Akt powołania na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wręczył mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdan Łasica.

W uroczystej zbiórce udział wzięli:

 • nadbryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
 • Starosta Powiatu Nowodworskiego –Krzysztof Kapusta;
 • Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego –Paweł Calak;
 • Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego –Jacek Kowalski;
 • Burmistrz Zakroczymia – Artur Ciecierski;
 • Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski;
 • Wójt Gminy Pomiechówek – Dariusz Bielecki;
 • Komendant Policji w Nowym Dworze Mazowieckim – mł. insp. Przemysław Suchecki;
 • w imieniu Dowódcy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów – mjr Tomasz Iwan;
 • Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Pomichówku - mł. chor. Marcin Paprota
 • Komendant Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim – Piotr Rogiński;
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Andrzej Hiszpański;
 • Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starosty Nowodworskiego – Kazimierz Polnicki;
 • Przedstawiciele Związków Zawodowych i Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP;
 • funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zaproszeni goście.

Bryg. mgr inż. Radosław Parapura służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w październiku 1991 roku. Po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w 1996 roku został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na stanowisko dowódcy sekcji w JRG PSP nr 3 .W 2007 r. obejmuje dowództwo w  Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr  9 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy. Następnie dowodzi  Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP nr 1 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy. W tym czasie pełni również funkcję dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Warszawa 5” COO.

W listopadzie 2019 roku został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wielokrotnie odznaczony nie tylko za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej ale też dla kraju. Wyróżniony między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi przyznanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa. Wyróżniony przez Prezydenta m. st. Warszawy za zaangażowanie i wkład w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy oraz zabezpieczenie Europejskiego Forum Ekonomicznego.”

 

Opracowanie i zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wróć