Komunikat personalny - KP PSP Płońsk

Z dniem 3 grudnia 2019 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdan Łasica powierzył bryg. Januszowi Majewskiemu pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego PSP w Płońsku.

W spotkaniu udział wzięli:

  • nadbryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • st. bryg. Dariusz Brzeziński – komendant powiatowy PSP w Płońsku,
  • bryg. Janusz Majewski – pełniący obowiązki zastępcy komendanta powiatowego PSP w Płońsku,
  • bryg. Rafał Zdziennicki – naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Warszawie.

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia kpt. Radosław Kozicki – KW PSP w Warszawie.

Wróć