Komunikat personalny - KP PSP Pułtusk

Z dniem 1 września 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Nowosielski powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego PSP w Pułtusku mł. bryg. Jackowi Skurzyńskiemu.

W spotkaniu w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie udział wzięli:

  • st. bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • st. bryg. Maciej Piątek – komendant powiatowy PSP w Pułtusku,
  • mł. bryg. Jacek Skurzyński – p.o. zastępca komendanta powiatowego PSP w Pułtusku,
  • bryg. Marcin Konecki – naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć