Komunikat personalny - KP PSP Szydłowiec

Z dniem 1 lipca 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Nowosielski powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego PSP w Szydłowcu mł. bryg. Pawłowi Górskiemu.

 

W spotkaniu udział wzięli:

  • bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • mł. bryg. Paweł Sokół - komendant powiatowy PSP w Szydłowcu,
  • mł. bryg. Paweł Górski– p.o. zastępca komendanta powiatowego PSP w Szydłowcu,
  • bryg. Marcin Konecki – p.o. naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć