Komunikat personalny - KP PSP Żyrardów

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku mł. bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Żyrardowie bryg. Tomasza Cybul.

 

Jednocześnie z dniem 1 kwietnia 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego PSP w Żyrardowie kpt. Markowi Krawczykowi.

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski - Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć