Komunikat personalny KP PSP Pruszków oraz KP PSP Otwock

28 maja 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce uroczystość zdania i objęcia obowiązków komendanta powiatowego PSP w Pruszkowie oraz komendanta powiatowego PSP w Otwocku.

Z dniem 29 maja 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Nowosielski powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Pruszkowie bryg. Lesławowi Pawul.

Podczas uroczystości miało miejsce pożegnanie ze służbą wieloletniego komendanta powiatowego PSP w Pruszkowie st. bryg. Dariusza Drzewieckiego, który z dniem 28 maja 2020 roku przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Jednocześnie, z dniem 29 maja 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Nowosielski powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Otwocku bryg. Romanowi Krzywiec.

Podczas spotkania miało miejsce pożegnanie ze służbą komendanta powiatowego PSP w Otwocku st. bryg. Mariusza Zabrockiego, który z dniem 28 maja 2020 roku przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Podczas uroczystości słowa podziękowania za wieloletnią służbę w państwowej Straży Pożarnej składał st. bryg. Krzysztof Hejduk zastępca komendanta głównego PSP, natomiast mazowiecki komendant wojewódzki PSP bryg. Jarosław Nowosielski dziękował za wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej woj. mazowieckiego oraz życzył zdrowia i realizacji zamierzeń prywatnych.

W imieniu komendantów powiatowych i miejskich PSP woj. mazowieckiego słowa podziękowania oraz najwyższego uznania przekazał komendant miejski PSP m. st. Warszawy st. bryg. Leszek Smuniewski.

Nowym komendantom życzono powodzenia oraz sukcesów w realizacji zadań służbowych na nowych stanowiskach.

 

W spotkaniu udział wzięli:

  • st.bryg. Krzysztof Hejduk zastępca komendanta głównego PSP,
  • bryg. Jarosław Nowosielski - mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  • bryg. Artur Gonera – zastepca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • st. bryg. Leszek Smuniewski - komendant miejski PSP m. st. Warszawy,
  • st. bryg. Dariusz Drzewiecki – wieloletni komendant powiatowy PSP w Pruszkowie,
  • bryg. Lesław Pawul – p.o. komendant powiatowy PSP w Pruszkowie,
  • st. bryg. Mariusz Zabrocki - wieloletni komendant powiatowy PSP w Otwocku,
  • bryg. Marcin Konecki – p.o. naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć