Komunikat w sprawie ograniczenia osobistych wizyt w jednostkach PSP

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wizyty w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wiążą się często z koniecznością przemieszczania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywania wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na załatwienie sprawy w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

 

Zachęcamy do kontaktu z jednostkami organizacyjnymi PSP, poprzez e-mail, e-puap lub drogą telefoniczną oraz dostarczanie wszelkich dokumentów przesyłkami pocztowymi.

 

Dane kontaktowe

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

ul. Domaniewska 40

02-672 Warszawa

e-mail. sekretariatkw@mazowsze.straz.pl

tel: 0 22 55 95 104

fax: (22) 55 95 108

ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/

 

Dane teleadresowe do komend powiatowych i miejskich PSP znajdują się pod adresem https://www.straz.pl/kontakt-18/komendy-powiatowe

 

 

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji Państwowej Straży Pożarnej należy kontaktować się z najbliższą jednostką PSP pod numerami telefonów 998 lub 112.

 

Czytaj również "Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianianiem się koronawirusa"

Wróć