konferencja prasowa "NIE dla czadu"

We wtorek 30 grudnia w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce konferencja prasowa poświęcona zatruciom tlenkiem węgla, pożarom w mieszkaniach oraz fajerwerkom z udziałem nadbryg. Gustawa Mikołajczyka Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Jacka Kozłowskiego Wojewody Mazowieckiego.

Niestety kilkadziesiąt minut przed konferencją, prawdopodobnie w wyniku zatrucia czadem, trzy osoby poniosły śmierć w bloku mieszkalnym w Ciechanowie. W województwie mazowieckim już sześć osób straciło życie a 91 uległo podtruciu tlenkiem węgla.  

Tlenek węgla (CO) powstaje najczęściej zimą, w domach, w których urządzenia grzewcze są wadliwe lub źle użytkowane. Pamiętajmy o czyszczeniu przewodów wentylacyjnych, regularnych przeglądach urządzeń grzewczych. Tlenek węgla to cichy zabójca, którego nie da się zauważyć ani wyczuć, lecz nie jesteśmy wobec niego bezbronni – zagrożenie wykrywają czujki czadu. W tym roku już dwukrotnie uratowały komuś zdrowie, a może nawet życie. Przypominam również, że zarządcy budynków mają obowiązek przeglądu instalacji wentylacyjnej co najmniej raz w roku – mówił nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

W województwie mazowieckim, w ciągu ostatnich pięciu lat w wyniku zatruć tlenkiem węgla zginęły 63 osoby, a ponad 570 uległo podtruciu. W ciągu kilku lat znacznie zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych. Z 30 w 2009 r. do 3 w 2014 r. Wzrosła natomiast liczba wykrywanych podtruć – z 90 w 2009 r. do 204 w 2013 r. Na Mazowszu jeszcze kilka lat temu ofiar śmiertelnych było dziesięć razy więcej. Działania informacyjne prowadzimy od pięciu lat, po statystykach widzimy, że przynoszą one efekty. Niestety, wciąż zdarzają się zatrucia śmiertelne – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

 W 2014 roku odnotowano 3850 pożarów w obiektach mieszkalnych, w których 58 osóbponiosło śmierć, a 306 odniosłoobrażenia. Najwięcej pożarów miało miejsce w Warszawie - 1363. Zginęło w nich 17 osób, a 123 zostały ranne. Tylko w grudniu w 364 pożarachzginęło 7 osób, a 26 odniosło obrażenia. Najbardziej tragiczny okres to 24-25 grudnia, kiedy w nocnych pożarach mieszkań 5 osóbponiosło śmierć.

 Środki pirotechniczne mogą być sprzedawane tylko osobom pełnoletnim, legitymującym siędowodem osobistym. Petardy i fajerwerki należy kupowaćtylko w sklepach posiadających odpowiednie zezwolenia. Niezachowanie środków ostrożności i stworzenie zagrożenia dla innych jest wykroczeniem zagrożonym karąaresztu, grzywną, naganąi przepadkiem środków pirotechnicznych. Fajerwerki odpalane w miejscach publicznych lub na posesjach prywatnych mogąstanowićzagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Wśród najczęstszych obrażeńsąrany dłoni ze szczególnym uwzględnieniem palców oraz rany twarzy, oczu i uszu. Dwa lata temu 5-letnia dziewczynka zginęła podczas sylwestrowej nocy w Warszawie. Trafiona w głowę fragmentem jednego z fajerwerków zmarła, mimo natychmiastowego wezwania pomocy.

Tekst i Foto: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie

Wróć