Pierwszy dzień konferencji "Prewencja społeczna w PSP woj. mazowieckiego"

24 września 2020 roku w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej odbył się pierwszy dzień konferencji „Prewencja społeczna PSP na terenie woj. mazowieckiego”. Wydarzenie zaplanowano na dwa dni od 24 do 25 września 2020 roku, w siedzibie dawnego oddziału V Warszawskiej Straży Ogniowej. Pierwszego dnia w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP z południowej oraz wschodniej cześć woj. mazowieckiego.

Uczestników przywitał st. bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP, następnie st. bryg. Leszek Smuniewski komendant miejski PSP m. st. Warszawy przedstawił zarys ponad 180 letniej historii Warszawskiej Straży Ogniowej oraz dzieje oddziału V WSO, w którym obecnie znajduje się Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej.

Pierwszym punktem konferencji była prezentacja sal historycznych oraz ekspozycji  prezentujących współczesne działania warszawskich strażaków, które znajdują się w zabytkowych koszarach V oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej z 1878 roku.

Następnie, w panelu eksperckim, omówiono sprawy dotyczące działań edukacyjnych oraz płaszczyzn współpracy pomiędzy mazowieckimi strażakami a administracją szczebla samorządowego, w tym m.in.:

  • Mobilny symulator zagrożeń pożarowych oraz symulator pożarów lasów i bezpieczeństwa nad wodą – st. kpt. Kacper Papis z KM PSP m. st. Warszawy, st. kpt. Radosław Kozicki z KW PSP w Warszawie, strażacy z KP PSP Legionowo,
  • Prewencja społeczna w Państwowej Straży Pożarnej - mł .bryg. Karol Kierzkowski  z KW PSP w Warszawie,
  • Klasy mundurowe o profilu pożarniczym na przykładzie działań Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie – bryg. Paweł Fliszkiewicz z KW PSP w Warszawie
  • Akcje Honorowego Krwiodawstwa – mgr Paulina Merks sekretarz Klubu Jednostka Honorowych Dawców Krwi przy KW PSP w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli m. in.:

  • st. bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • st. bryg. Leszek Smuniewski – komendant miejski PSP m. st. Warszawy,
  • Mirosław Antos - prezes oddziału warszawskiego Krajowej Izby Kominiarzy,
  • Komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. mazowieckiego,
  • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu woj. mazowieckiego

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,

Zdjęcia: str. Agnieszka Szablak, mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć