Kurs na patent sternika motorowodnego

W dniu 12 sierpnia br. zakończył się egzaminem, organizowany przez Ośrodek Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie kurs na patent sternika motorowodnego. Szkolenie organizowane było przy współudziale Legionowskiego WOPR w bazie ratowniczej w Zegrzu Południowym. W cyklu szkoleń realizowanych od połowy lipca br. uczestniczyło łącznie 71 funkcjonariuszy PSP z terenu województwa mazowieckiego podzielonych na 4 grupy szkoleniowe. Każdy z kursów na sternika motorowodnego trwał 3 dni szkoleniowe i składał się z części teoretycznej i praktycznej, podczas której uczestnicy szkolenia uczyli się sterowania łodzią motorowodną oraz egzaminu.

Uczestnicy szkolenia uzyskali umiejętność i wiedzę do bezpiecznego prowadzenia łodzi motorowej oraz stosowania w praktyce pozyskanych wiadomości technicznych i nautycznych. W szczególności podczas szkolenia praktycznego ćwiczono:

- manewr „człowiek za burtą”,
- manewry odchodzenia i dochodzenia do nabrzeża,
- cumowanie,
- zwroty w wąskiej przestrzeni,
- zatrzymanie na określonym kursie,
- pływanie w ślizgu.

W zakończeniu i podsumowaniu cyklu szkoleniowego uczestniczył Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP Pan st. bryg. Jarosław Nowosielski. Wizyta Pana Komendanta w bazie ratowniczej była okazją do spotkania z Prezesem Legionowskiego WOPR Panem Krzysztofem Jaworskim. Podczas spotkania omówiono i podsumowano wieloletnią współpracę pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Warszawie i Legionowskim WOPR. Mazowiecki Komendant Wojewódzki złożył słowa podziękowania Panu Prezesowi za wkład na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających na wodzie oraz pomoc w realizacji szkoleń motorowodnych dla strażaków PSP województwa mazowieckiego.

Wróć