List komendanta głównego PSP

List komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Wróć