Mazowiecki Dzień Strażaka

26 maja 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbył się Mazowiecki Dzień Strażaka w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Z okazji Mazowieckiego Dnia Strażaka odbył się uroczysty apel na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, który rozpoczął się meldunkiem dowódcy uroczystości przyjętym przez gen. brygadiera Leszka Suskiego komendanta głównego PSP. W dalszej kolejności miał miejsce przegląd pododdziałów oraz odbyło się podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu narodowego. Następnie, gości przywitał st. bryg. Bogdan Łasica mazowiecki komendant wojewódzki PSP.

Podczas apelu wyróżniającym się strażakom z terenu woj. mazowieckiego przyznano odznaczenia i awanse na wyższe stopnie (blisko stu funkcjonariuszy PSP i pracowników cywilnych). Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie dwunastu samochodów pożarniczych komendom powiatowym i miejskim PSP oraz ochotniczym strażom pożarnym woj. mazowieckiego, a także autokaru do przewozu ratowników Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Obchody Mazowieckiego Dnia Strażaka zakończyła defilada pododdziałów strażackich, w tym kompanii honorowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz pocztów sztandarowych komend powiatowych/miejskich PSP i ochotniczych straży pożarnych woj. mazowieckiego.

W uroczystości wzięli udział m. in.

 • gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny PSP,
 • nadbryg. Marek Jasiński - zastępca komendanta głównego PSP
 • st. bryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
 • Grzegorz Adam Woźniak – poseł na Sejm RP,
 • Konstanty Radziwiłł – minister, senator RP,
 • Zdzisław Sipiera – wojewoda mazowiecki,
 • nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka prof. SGSP – Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
 • Andrzej Wasilewski – wiceprezes OW ZOSP RP woj. mazowieckiego,
 • komendanci powiatowi/miejscy PSP woj. mazowieckiego,
 • poczty sztandarowe PSP i OSP woj. mazowiekciego
 • Orkiestra OSP Kozienice.

W 2018 roku mazowieccy strażacy interweniowali już 23193 razy, w tym przy 9740 pożarach, 10462 miejscowych zagrożeniach oraz 2991 fałszywych alarmach.

Natomiast w 2017 roku strażacy na terenie woj. mazowieckiego interweniowali 68980 razy, w tym przy 17199 pożarach, 42955 miejscowych zagrożeniach oraz 8826 fałszywych alarmach. To o 3722 interwencje więcej niż w 2016 roku. Jednocześnie jest to rekordowa liczba interwencji jednostek straży pożarnej na terenie woj. mazowieckiego.

W 2017 roku strażacy interweniowali m.in. przy 4549 pożarach traw i 999 pożarach lasów. Strażacy uczestniczyli w 4249 pożarach obiektów mieszkalnych, w których 368 osób zostało poszkodowanych a 58 straciło życie. Ponadto strażacy uczestniczyli w 368 interwencjach związanych z tlenkiem węgla, w których 192 osoby zostały poszkodowane a 15 straciło życie.

W 2017 roku mazowieccy strażacy 10800 razy usuwali skutki burz i huraganowych wiatrów, (w tym w czerwcu 4090 razy oraz w lipcu 2933 razy), w których 31 osób zostało poszkodowanych a dwie straciły życie. Strażacy interweniowali 9109 razy podczas zdarzeń na mazowieckich drogach, w których 6161 osób zostało poszkodowanych a 237 straciło życie.

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: bryg. Cezary Szarawarski - KW PSP w Warszawie.

Wróć