Nadanie sztandaru OSP Brzóza

18 sierpnia 2018 roku p.o. zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artur Gonera uczestniczył w uroczystości 110–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózie (pow. kozienicki), połączonej z nadaniem jednostce OSP sztandaru.

P.o. zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Artur Gonera,  przekazał w imieniu zastępcy komendanta głównego PSP st. bryg. Tadeusza Jopka  serdeczne podziękowania za współprace, wytrwałość, a także za dążenie do umacniania potencjału całego systemu ochrony przeciwpożarowej szczególnie na terenie gminy Głowaczów. W imieniu mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Łasicy, odczytał okolicznościowy list i podkreślił, że  jubileusz 110-lecia istnienia jednostki to dla Druhów z OSP podniosła chwila i powód do dumy. Nadanie sztandaru to z kolei  ważny moment dla strażaków z OSP w Brzózie, ale i dla całej lokalnej społeczności. To uhonorowanie dotychczasowych działań druhów z OSP w Brzózie podejmowanych w celu niesienia pomocy potrzebującym.

W uroczystości udział wzięli:

  • bryg. Artur Gonera - p.o. zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • st. kpt. Kamil Bieńkowski - komendant powiatowy PSP w Kozienicach,
  • Andrzej Jung – starosta powiatu kozienickiego,
  • Przedstawiciele Rady Gminy Głowaczów,
  • Prezesi i naczelnicy z ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy,

 

Opracowanie: Paulina Merks – KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: Milena Strzelczyk.

Wróć