Nagrody dla mazowieckich strażaków

Mazowiecki komendant wojewódzki PSP bryg. Jarosław Nowosielski przyznał nagrody finansowe dla 50 wyróżniających się strażaków z komend powiatowych i miejskich PSP woj. mazowieckiego.

Nagrody przyznano za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, szczególne zaangażowanie w ratowaniu życia ludzkiego podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz za działania na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej o zasięgu wojewódzkim.

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski na podstawie danych Wydziału Kadr KW PSP w Warszawie.

Wróć