Nagrody komendanta głównego PSP

26 listopada 2019 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach miało miejsce uroczyste wręczenie nagród komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej dla bryg. Marka Łupińskiego oraz bryg. Tomasza Ławeckiego, którzy byli członkami komisji sędziowskiej podczas XV Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w dniach 30 sierpnia - 1 września 2019 roku w Polanicy Zdroju.

Zawody rangi ogólnopolskiej, rozgrywane co cztery lata, stanowią formę podsumowania intensywnego szkolenia pożarniczego ochotniczych straży pożarnych, niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Tak duże przedsięwzięcie sportowe, w którym uczestniczyło prawie 400 zawodników, wymaga bardzo dużego wkładu pracy organizacyjnej oraz doświadczenia zespołu sędziowskiego, aby zapewnić startującym drużynom jak najlepsze warunki do startu w równych warunkach, aby osiągnąć wybitne rezultaty.

W uznaniu profesjonalnej postawy oraz osobistego zaangażowania  w przygotowanie oraz przeprowadzenie konkurencji sportowych podczas XV Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych komendant główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrody finansowe funkcjonariuszom KM PSP w Siedlcach. Decyzje o wręczeniu nagród wręczył komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach st. bryg. Andrzej Celiński.

 

Opracowanie i zdjęcia: Komenda Miejska PSP w Siedlcach.

Wróć