Narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. mazowieckiego

22 lutego 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce narada roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego.

Podczas narady podsumowano działania mazowieckich strażaków w 2018 roku, w tym m. in. działalność ratowniczo-gaśniczą, realizację działalności kontrolno-rozpoznawczej, polityki kadrowej, zakupów sprzętu ratowniczego, rozbudowy i modernizacji strażnic, prewencję społeczną, współpracę z jednostkami ochotniczych straży pożarnych oraz wiele innych zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej.

Na początku spotkania strażacy z terenu woj. mazowieckiego zostali uhonorowani nagrodą mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP za ratowanie zdrowia i życia ludzkiego podczas akcji ratowniczo-gaśniczych honorowym tytułem „Strażak Miesiąca” oraz „Strażak Roku”.

Strażak Roku

 • ogn. Bogumił Muras - Komenda Miejska PSP m. st. Warszawy

Strażak Miesiąca

 • str. Bartosz Szarawarski - Komenda Miejska PSP w Radomiu,
 • mł. bryg. Andrzej Szarawarski - Komenda Powiatowa PSP w Zwoleniu,
 • mł. ogn. Łukasz Molendowski - Komenda Powiatowa PSP w Zwoleniu,
 • ogn. Krzysztof Kędzierski - Komenda Powiatowa PSP w Pułtusku,
 • asp. Marcin Skoczylas - Komenda Powiatowa PSP w Lipsku,
 • mł. ogn. Artur Lewiński - Komenda Powiatowa PSP w Płońsku,
 • Grzegorz Szatkowski - Komenda Powiatowa PSP w Płońsku,
 • mł. ogn. Krzysztof Zegarski - Komenda Powiatowa PSP w Grodzisku Mazowieckim,
 • mł. ogn. Michał Buczek - Komenda Miejska PSP w Radomiu,
 • mł. asp. Marcin Wydra - Komenda Powiatowa PSP w Lipsku,
 • Radosław Królak - Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim,
 • mł. bryg. Stanisław Brzozowski -Komenda Powiatowa PSP w Pułtusku,
 • Marcin Ścibor - Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim.

68837 razy interweniowali mazowieccy strażacy w 2018 roku, w tym przy 20376 pożarach, 40420 miejscowych zagrożeniach oraz 8045 fałszywych alarmach. To zaledwie o 143 interwencje mniej niż w 2017 roku.

W 2018 roku strażacy interweniowali m.in. przy 5567 pożarach traw i 2037 pożarach lasów. Ponadto na terenie woj. mazowieckiego powstało 4517 pożarów obiektów mieszkalnych, w których 332 osoby zostały poszkodowane a 59 straciło życie. Jednocześnie mazowieccy strażacy uczestniczyli w 291 interwencjach związanych z emisją tlenku węgla w budynkach mieszkalnych, w których 172 osoby zostały podtrute  a 11 straciło życie.

W 2018 roku mazowieccy strażacy 7526 razy usuwali skutki burz i huraganowych wiatrów (w tym w czerwcu 2928, lipcu 1132 oraz w sierpniu 932 razy), w których 37 osób zostało poszkodowanych a dwie straciły życie.

Strażacy interweniowali 9753 razy podczas wypadków samochodowych na mazowieckich drogach, w których 6524 osób zostało poszkodowanych a 225 straciło życie.

548 interwencji dotyczyło działań na obszarach wodnych,  w tym 113 interwencji w okresie zimowym (cztery osoby zostały poszkodowane,  a 10 osób straciło życie).. Podczas sezonu letniego strażacy interweniowali 235 razy na mazowieckich rzekach, stawach i jeziorach. Niestety 24 osoby utopiły się, a sześć zostało rannych.

W spotkaniu udział wzięli m.in.:

 • Zdzisław Sipiera – wojewoda mazowiecki,
 • st. bryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
 • bryg. Artur Gonera - zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • dh Antoni Jan Tarczyński - prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego,
 • Komendanci powiatowi/miejscy PSP woj. mazowieckiego,
 • Naczelnicy wydziałów KW PSP w Warszawie.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Biuletyn Informacyjny KW PSP w Warszawie za 2018 rok
Biuletyn_KW_PSP_Warszawa_ 2018.pdf (22.0 MiB)

Wróć