Narada szkoleniowa oficerów prasowych PSP

25 lutego 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyła się narada szkoleniowa oficerów prasowych Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego.

Spotkanie otworzył zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Jasztal, który podziękował za codzienne zaangażowanie i pracę oraz podkreślił istotną rolę współpracy PSP ze środkami masowego przekazu podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także potrzebę prowadzenia działań informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa oraz budowania pozytywnego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej.

Następnie głos zabrali redaktor Marcin Chomiuk oraz Bartłomiej Figaj z działu wydarzeń krajowych Polskiej Agencji Prasowej, którzy przybliżyli działalność i zadania PAP ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze służbami mundurowymi.

W swoimi wystąpieniu  „Komunikacja Kryzysowa” Maciej Karczyński, omówił zasady prowadzenia  komunikacji ze społeczeństwem oraz współpracy z mass mediami na wybranych przykładach. Ponadto, podczas wystąpienia scharakteryzował  najważniejsze elementy warsztatu rzecznika prasowego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych wizerunkowo dla formacji mundurowej.

Kiedy i w jaki sposób organizować „kryzysowy zespół prasowy” podczas zdarzeń z udziałem służb ratowniczych oraz instytucji szczebla rządowego i samorządowego omówiła Ivetta Biały, która podzieliła się swoją wiedzą oraz wieloletnim i doświadczeniami z zakresu public realtions.

Media społecznościowe i prowadzenie strony internetowej w pracy oficera prasowego oraz wybrane przykłady współpracy ze środkami masowego przekazu omówił mł. bryg. Karol Kierzkowski oficer prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Podczas narady omówiono zagadnienia z zakresu:

 • Zadania oraz rola Polskiej Agencji Prasowej,
 • Współdziałanie PSP i Policji z zakresu komunikacji ze środkami masowego przekazu,
 • Omówienie organizacji i zasad funkcjonowania „kryzysowego zespołu prasowego”,
 • Omówienie dokumentu „Zasady współpracy jednostek ksrg ze środkami masowego przekazu”,
 • Wybrane przykłady współpracy ze środkami masowego przekazu podczas działań ratowniczo-gaśniczych,
 • Organizacja wydarzeń promocyjnych z udziałem przedstawicieli prasy,
 • Strona internetowa jednostki PSP oraz media społecznościowe w pracy oficera prasowego,
 • Prewencja społeczna w PSP na przykładzie kampanii PSP.

W spotkaniu brali udział:

 • st. bryg. Mirosław Jasztal - zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • Marcin Chomiuk – Polska Agencja Prasowa,
 • Bartłomiej Figaj - Polska Agencja Prasowa,
 • Maciej Karczyński – prezes zarządu Futsal Ekstraklasa,
 • Ivetta Biały – ekspert ds. Public Relations,
 • mł. bryg. Karol kierzkowski - oficer prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • oficerowie prasowi komendantów powiatowych i miejskich PSP woj. mazowieckiego.

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – oficer prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: st. asp. Mariusz Dragan – Komenda Miejska PSP m. st. Warszawy oraz mł. bryg. Karol Kierzkowski.

 

Wróć