Narada szkoleniowa pionu kadr

W dniach 25-26 września 2018 roku odbyła się narada szkoleniowa pionu kadrowego na poligonie szkoleniowym w Kręsku. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele komórek kadrowych z komend powiatowych i miejskich PSP z terenu woj. mazowieckiego oraz pracownicy i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Celem narady było omówienie bieżących spraw pionu kadrowego oraz zagadnień ściśle związanych z obszarem kadr. Spotkanie otworzył mazowiecki komendant wojewódzki PSP st.bryg. Bogdan Łasica.

W czasie dwudniowego spotkania zostały poruszone następujące tematy:

- zasady przeprowadzenia naborów do służby,

- decyzje administracyjne – sporządzanie i realizacja,

- kontrole wewnętrzne w komendach powiatowych/miejskich PSP,

- archiwizacja dokumentacji w jednostkach organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego oraz sprawozdawczość w tym zakresie,

- analiza czasu służby za I okres rozliczeniowy 2018 roku,

- deklaracje odejść na zaopatrzenie emerytalne strażaków w 2019 roku – zasady ustalania uposażeń i wypłaty odpraw emerytalnych,

- opis i wartościowanie stanowisk w korpusie służby cywilnej,

- naliczanie dodatku szkodliwego, ujednolicenie zasad we wszystkich jednostkach organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego,

- zasady kierowania na kursy, studia i szkolenia zgodnie z wymogami Komendy Głównej PSP, zatwierdzane przez mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,

- koszty pracy strażaka podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a nadgodziny,

- turnusy antystresowe i rehabilitacyjne,

- zasady sporządzania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń oraz weryfikacji kandydatów przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego MSWiA,

- zasady wypełniania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy PSP,

 

Po każdym bloku szkoleniowym uczestnicy zadawali szereg pytań oraz trwała dyskusja
połączona z przedstawieniem wniosków w zakresie funkcjonowania spraw kadrowych w jednostkach organizacyjnych PSP woj. mazowieckeigo. Szkolenie podsumował i zakończył bryg. Rafał Zdziennicki – naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Warszawie.

 

Opracowanie i zdjęcia: Wydział Kadr KW PSP w Warszawie

Wróć