Narada szkoleniowa pionu kadr

W dniach 9-10 września 2019 roku odbyła się narada szkoleniowa pionu kadr na terenie poligonu szkoleniowego w Kręsku Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele komórek kadrowych z komend powiatowych i miejskich PSP z terenu woj. mazowieckiego oraz pracownicy i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Naradę otworzył bryg. Rafał Zdziennicki - naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Celem narady było omówienie bieżących spraw, a w szczególności:

- kontrole wewnętrzne w Komendach Powiatowych/Miejskich PSP,

- analiza czasu służby za I okres rozliczeniowy 2019 roku,

- mobbing i dyskryminacja w służbie/pracy - procedura postępowania,

- służba przygotowawcza w korpusie służby cywilnej,

- oświadczenia majątkowe,

- rozpatrywanie skarg i wniosków na poziomie Komend Powiatowych/Miejskich PSP,

- turnusy antystresowe i rehabilitacyjne oraz zasady funkcjonowania poligonu szkoleniowego w Kręsku,

- zasady występowania do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego MSWiA oraz zasady kierowania na studia pożarnicze,

- zasady sporządzania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń oraz wniosków awansowych.

Podczas narady omówiono również zagadnienia dotyczące spraw rozstrzyganych w trybie administracyjnym, które przedstawił Jarosław Kanarek – radca prawny w KW PSP w Warszawie. Natomiast panie psycholog z KW PSP w Warszawie st. kpt. Anna Kubicka oraz Marta Lwowska przeprowadziły warsztaty „Wysłużeni – przyczyny, objawy, konsekwencje i profilaktyka wypalenia zawodowego”.

 

Opracowanie i zdjęcia: Wydział Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Wróć