Narada szkoleniowa pionu kadrowo – organizacyjnego

W dniu 5 marca 2020 roku, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, odbyła się narada szkoleniowa pionu kadrowo – organizacyjnego, w której udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni realizujący zadania kadrowe i organizacyjne w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP na terenie województwa mazowieckiego.

Podczas narady omówione zostały następujące kwestie:

  • zmiana rozporządzenia MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków PSP – omówienie,
  • przeszeregowanie strażaków PSP w związku ze zmianami przepisów – zalecenia, praktyczne przykłady i zmiany w Regulaminach Organizacyjnych KP/M PSP województwa mazowieckiego,
  • analiza czasu służby za II okres rozliczeniowy 2019 r.,
  • planowane podwyżki uposażeń strażaków PSP z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. – założenia,
  • przypomnienie zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Tekst – Paulina Merks, KW PSP w Warszawie

FOTO – sekc. Michał Makulec

Wróć