Narada szkoleniowa pionu operacyjnego

W dniach 25-26 kwietnia 2018 roku na terenie Poligonu Szkoleniowego w Kręsku Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie Wydział Operacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przeprowadził naradę szkoleniową dla Naczelników Wydziałów Operacyjnych Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego.

W trakcie narady omówione zostały następujące zagadnienia:

 • kierunki rozwoju KSRG na terenie woj. mazowieckiego oraz podsumowanie działalności operacyjnej w 2017 r. na terenie woj. mazowieckiego,
 • ćwiczenia – organizacja, dokumentacja, sprawozdanie i wnioski za 2017 r. oraz plany na 2018 r.,
 • inspekcje gotowości operacyjnej - nowe wytyczne (rozwinięcia, testy),
 • Mazowiecka Brygada Odwodowa – struktura i funkcjonalność,
 • analizy zdarzeń - omówienie wybranych akcji,
 • regulamin stanowiska kierowania KP/M PSP,
 • porozumienia MKW PSP – nowe i aktualizacja dotychczasowych,
 • informacje ze zdarzeń – nowe wytyczne.

Ponadto podczas narady podzielono uczestników na trzy grupy warsztatowe, które miały za zadanie omówienie i wypracowanie rozwiązań systemowych w celu poprawy stanu funkcjonowania poszczególnych zagadnień.:

 • pytania testowe do inspekcji gotowości operacyjnej stanowisk kierowania KP/M PSP,
 • pytania testowe do inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • struktura kompanii Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Odprawę podsumował i zakończył st. bryg. Waldemar Dejneko Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP.

 

Opracowanie i zdjęcia: Wydział Operacyjny KW PSP w Warszawie.

Wróć