Nowa siedziba KP PSP Legionowo

20 kwietnia 2020 roku miał miejsce odbiór końcowy inwestycji obiektu nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Legionowie.

Odbioru, od firmy wykonującej prace budowlane, dokonywała komisja powołana przez mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP. W składzie komisji brali udział strażacy z Wydziału Logistycznego Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Legionowie

Przeniesienie jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Legionowie oraz poszczególnych komórek organizacyjnych KP PSP w Legionowie będzie się odbywało sukcesywnie na przełomie kwietnia i maja 2020 roku.

Budynek Komendy Powiatowej PSP w Legionowie jest wzorcowym obiektem Państwowej Straży Pożarnej wykonanym według „Wytycznych w Sprawie Ramowych Wymagań Funkcjonalno-Użytkowych Obiektów Strażnic Państwowej Straży Pożarnej” zatwierdzonych przez komendanta głównego PSP w maju 2018 roku.

 

Komenda Powiatowa PSP w Legionowie.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.  

Wartość kosztorysowa całej inwestycji wyniesie 22 miliony złotych. Inwestycja została podzielona na dwa etapy.

Wartość I etapu inwestycji uwzględniająca koszt dokumentacji projektowej oraz budowę: budynku komendy powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP wraz z garażami, placem manewrowym i układem dróg dojazdowych wyniósł 17,5 mln zł.

Wartość II etapu to 4,5 mln zł i obejmował wyposażenie strażnicy, teren przylegający oraz pozostałą infrastrukturę. 

Strażnica jest posadowiona w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 71a, na działce o powierzchni 13.418,0 m2. Powierzchnia użytkowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Legionowie to 2529,7 m2, natomiast kubatura budynku to 12.367 m3.

Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Legionowie to nowoczesny obiekt dostosowany do potrzeb związanych z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu legionowskiego. Siedziba legionowskich strażaków powstała u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Nowobarskiej w bezpośrednim sąsiedztwie tunelu pod torami kolejowymi. Dzięki tej lokalizacji skrócony zostanie czasów dojazdu do większości zdarzeń na terenie miasta oraz powiatu legionowskiego. Poprawi to zabezpieczenie operacyjne rejonu chronionego a tym samym bezpieczeństwo mieszkańców na terenie powiatu.

Budynek strażnicy pomieści komendę powiatową PSP wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą PSP oraz nowoczesnym zapleczem szkoleniowym. W projekcie uwzględniono również salę edukacyjną dla dzieci i młodzieży „Iskierka”.

W części garażowej budynku znajduje się 6 podwójnych stanowisk dla samochodów ratowniczo–gaśniczych, samochodów wsparcia logistycznego, stacja obsługi aparatów oddechowych, pomieszczenia do dezynfekcji sprzętu i ubrań ochronnych, wieża suszenia węży, pomieszczenia techniczne, myjnia samochodowa oraz zaplecze magazynowe.

Parter budynku zajmie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP. Usytuowane zostaną tam: stanowisko kierowania, sala szkoleniowa, siłownia, pralnia oraz pomieszczenia socjalne.

Piętro stanowi część administracyjno-biurową są tu m.in. biura komórek organizacyjnych komendy, pomieszczenia kierownictwa, archiwum, sala szkoleniowa dla dzieci i młodzieży, sala tradycji oraz pomieszczenia magazynowo - techniczne.

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski na podstawie danych z Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie.

Wróć