Obchody 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na ziemi lipskiej

1 sierpnia 2018 roku przypadała 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji przedstawiciele służb mundurowych z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji z powiatu lipskiego oraz stowarzyszeń: Związku OSP RP, Związku Strzeleckiego "STRZELEC" OSW JS nr. 1005 im. płk Dionizego Czachowskiego w Lipsku, Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Lipsku, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „POWIŚLE”, Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego, KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, zebrali się pod budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, by oddać hołd walczącym o WOLNOŚĆ NASZEGO kraju.

O godzinie 16:45 został odśpiewany Hymn Polski i przeprowadzony apel przywołujący wspomnienia o bohaterskich czynach naszych przodków. Podczas Apelu przypomniano rotę przysięgi składanej przez żołnierzy Armii Krajowej

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało”.

Punktualnie o godzinie 17:00 zawyły syreny scentralizowanego systemu Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach, zgodnie z zaleceniem wojewody mazowieckiego oraz wozów strażackich i policyjnych radiowozów. Następnie przedstawiciele służb mundurowych i organizacji zapalili znicze i złożyli wiązanki pod pomnikiem znajdującym przed budynkiem strażnicy, po czym przemieścili się na cmentarz parafialny w Lipsku by odmówić modlitwę za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny oraz zapalić znicze na kwaterach Żołnierzy Wojska Polskiego. Wartę honorową przy pomnikach zaciągnęli strażacy, strzelcy i harcerze. Obchody tej niezwykłej rocznicy zakończyły się projekcją filmu, która miała miejsce w sali dydaktyczno-szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP w Lipsku przedstawiającego motywy oraz heroizm walczących o WOLNĄ i NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ.

W uroczystościach wzięli udział m.in. bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy PSP w Lipsku wraz ze strażakami Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Lipsku, insp. Wojciech Brandt – Komendant Powiatowy Policji w Lipsku wraz z policjantami Komendy Powiatowej w Lipsku, dh. Jan Cyran – Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wraz z przedstawicielami strażaków OSP w Lipsku, Rzeczniowie, Pawliczce i Ciepielowie, oraz sierż. ZS Michał Gajewski – Z-ca dowódcy JS nr. 1005 w Lipsku wraz z delegacją strzelców, Harcmistrz Katarzyna Jolanta Furmanek – Komendant Hufca ZHP w Lipsku wraz z harcerzami, Władysław Bajkowski – Wiceprzewodniczący TPZL „POWIŚLE”, redaktor Twojego Radia Lipsko, Irena Kościelecka-Bajkowska – Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego oraz mieszkańcy ziemi lipskiej.

 

Opracowanie: mł. bryg. Paweł Niewczas – Komenda Powiatowa PSP w Lipsku.

Wróć