Odbiór skokochronów dla jednostek PSP woj. mazowieckiego

8 października 2020 roku przeprowadzone zostały procedury odbiorów 19 skokochronów dla jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP z terenu województwa mazowieckiego. Strażacy Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie oraz Ośrodka Szkolenia w Pionkach  KW PSP w Warszawie, w imieniu mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosława Nowosielskiego, przekazali sprzęt jednostkom organizacyjnym PSP woj. mazowieckiego.

Procedura odbiorowa została podzielona na trzy części programowe, szkolenie zorganizowane przez Wydział Logistyczny Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, wykonawcę zamówienia firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o oraz część techniczną – odbiór faktyczny skokochronów.

Realizacja przedsięwzięcia została zainicjowana przez mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP w związku z przeprowadzoną analizą, której głównymi założeniami były m. in.:

  • konieczność doposażenia jednostek PSP w sprzęt ratowniczy,
  • możliwe do uzyskania oszczędności finansowe i aspekty organizacyjne,
  • minimalizacja wydatków związanych z serwisowaniem i przeglądami
    sprzętu,
  • kumulacja zakupu dla 19 jednostek PSP w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej,
  • wsparcie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie w zakresie realizacji kluczowego zadania.

 

W pracach komisji odbiorowych w imieniu mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP uczestniczył st. bryg. Piotr Równicki – naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie oraz mł. bryg. Robert Sałek – zastępca naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie

Ponadto uczestnikami czynności odbiorowych byli przedstawiciele komend powiatowych i miejskich PSP, przyszli użytkownicy skokochronów.

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz środki finansowe zgromadzone na funduszu wsparcia PSP przekazane od jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego. 

W wyniku zakończonych prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego cieszącego się dużym zainteresowaniem potencjalnych wykonawców (złożono cztery oferty przetargowe) wybrano do realizacji kontraktu firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław jako najkorzystniejszą ofertę pod względem ekonomicznym.

 

Opracowanie: st. bryg. Piotr Równicki - naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie.

Zdjęcia: Ośrodek Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie.

Wróć