Odprawa kadry kierowniczej PSP woj. mazowieckiego

8 listopada 2019 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego, której przewodniczył mazowiecki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Bogdan Łasica.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych PSP na terenie woj. mazowieckiego, a w szczególności:

 • Omówienie inspekcje jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP;
 • Zasady wyjazdów ochotniczych straży pożarnych poza granice kraju;
 • Przygotowania do nowelizacji normatywu wyposażenia Komend Powiatowych i Miejskich PSP oraz JRG PSP;
 • Organizacja szkoleń podsumowujących doskonalenie zawodowe w ośrodkach szkolenia w latach 2020 – 2022;
 • Plan pracy ośrodków szkolenia KW PSP w Warszawie na rok 2020;
 • Organizacja ćwiczeń i testów w komorach dymowych dla OSP;
 • Aktualizacja umowy z Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie dot. ekspozycji zawodowej strażaków na niebezpieczne czynniki biologiczne;
 • Realizacja postanowień instrukcji w sprawie organizacji łączności;
 • Komunikator Informacji Operacyjnej Stanowisk Kierowania (zagadnienia techniczne i wdrożeniowe);
 • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Gospodarka transportowa w jednostkach organizacyjnych PSP;
 • Inwestycje budowlane w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie województwa mazowieckiego.
 • Realizacja budżetu Komend Powiatowych/Miejskich PSP województwa mazowieckiego
 • Omówienie zmiany ustawy o podatku VAT w zakresie realizacji zakupów towarów i usług,
 • Omówienie tematyki skarg i wniosków wpływających do KW PSP w Warszawie oraz KP/M PSP woj. mazowieckiego;
 • Kontrole w KP/M PSP;
 • Zagadnienia archiwizacyjne,
 • Rozdysponowanie kalendarzy PSP na rok 2020 w placówkach oświatowych i OSP
  w KSRG;
 • Przedstawienie terminarza uroczystości na 2019 rok;
 • Realizacja kampanii społecznej PSP „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: bryg. Paweł Pomorski – KW PSP w Warszawie.

Wróć