Odprawa roczna 2014

Ponad 51 tys. interwencji, w tym 16 tys. pożarów oraz 31 tys. miejscowych zagrożeń, a także zabezpieczenie konferencji poświęconej światowej polityce klimatycznej pod nazwą „COP-19” na Stadionie Narodowym w Warszawie to niektóre działania mazowieckiej straży pożarnej w 2013 roku. Podsumowanie działalności jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz priorytety na kolejny rok omówiono podczas odprawy rocznej kadry kierowniczej PSP woj. Mazowieckiego, która miała iejse w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu.

Po naradzie rocznej miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla mazowieckich strażaków o wartości blisko 14 500 000 PLN.

Sprzęt zakupiony w 2013 roku będzie służył strażakom podczas działań ratowniczo-gaśniczych, w tym przy gaszeniu pożarów, zdarzeń na drogach oraz ratownictwa technicznego i usuwania skutków powodzi.

Podczas uroczystości zostało przekazanych min.:

  • 8 średnich i ciężkich samochodów gaśniczych
  • 3 samochody gaśnicze z modułem proszkowym
  • 1 samochód ratownictwa technicznego
  • Zestaw kontenerowy do usuwania skutków powodzi

(zestaw pompowy w skład, którego wchodzą min. elektryczne pompy wodne o wydajności
7 900 l/min, 4300 l/min i 2 600 l/min, oraz agregat prądotwórczy o mocy 250 kW)

W naradzie udział wzięli:

- Stanisław Rakoczy – Podsekretarz stanu w MSW,

- Dariusz Piątek – Wicewojewoda Mazowiecki,

- gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP,

- nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,

- płk Anna Osowska-Rembecka – Dyrektor Okręgowej Dyrekcji Służby Więziennej w Warszawie

- Krystian Szczepański – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

- Henryk Majchrzak – Prezes Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

- Andrzej Kosztowniak – Prezydent Miasta Radom

- Mirosław Ślifirczyk – Starosta Radomsk

- Krzysztof Fedorczyk – Starosta Wegrowski

- Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski

- płk SG Zbigniew Bartnicki – Zastępca Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

- Zbigniew Gołąbek – Oddział Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego

- Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP woj. Mazowieckiego

 

Tekst: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie

Foto: kpt. Paweł Pora - KM PSP w Radomiu

Wróć