Pielgrzymka strażaków do relikwii św. Floriana

Z okazji Dnia Strażaka na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP nr 5 w Warszawie przy ul. Marcinkowskiego 2 spotkali się uczestnicy XIV Pielgrzymki Strażaków do Relikwii Św. Floriana, która wyruszyła ulicami warszawskiej Pragi (z ulicy Marcinkowskiego, ulicami Jagiellońską i Kłopotowskiego, a następnie ulicą Sierakowskiego) do Bazyliki Katedralnej Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie znajdują się relikwie naszego patrona – Świętego Floriana.

Tradycja warszawskich pielgrzymek sięga roku 2004, kiedy to z Krakowa do Bazyliki Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze, w uroczysty sposób, przeniesiono relikwie świętego Floriana.

Po mszy świętej nastąpiło uroczyste złożenie wiązanek i wieńców przy tablicy upamiętniającej Strażaków poległych w walkach o Niepodległość Ojczyzny oraz tych, którzy zginęli w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Oprawę muzyczną pielgrzymki oraz mszy świętej zapewniła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej Kaski.

W Pielgrzymce brali udział m. in.:

 • nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego PSP,
 • st. bryg. Krzysztof Hejduk - zastępca komendanta głównego PSP,
 • st. bryg. Tadeusz Jopek - zastępca komendanta głównego PSP,
 • nadbryg. Paweł Kępka – rektor-komendant SGSP,
 • st. bryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
 • dh Antoni Jan Tarczyński – prezes oddziału wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego,
 • gen. brygadier. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz – wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP,
 • Mirosław Antos - wiceprezes Krajowej Izby Kominarzy,
 • Dyrektorzy Biur Komendy Głównej PSP,
 • Komendanci powiatowi/miejscy PSP woj. mazowieckiego,
 • Poczty sztandarowe PSP oraz OSP woj. mazowieckiego,
 • Kompania honorowa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
 • strażacy PSP oraz druhowie OSP,
 • Przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy.

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: st. kpt. Grzegorz Mszyca.

Wróć