Ćwiczenia służb MSW

W dniach 23-25 kwietnia 2014 r. na terenie powiatu radomskiego odbyły się ćwiczenia służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie współdziałania jednostek organizacyjnych podległych ministrowi spraw wewnętrznych współpracujących z organami zarządzania kryzysowego, a także podmiotami realizującymi zadania w sferze ochrony ludności przy udziale Sił Zbrojnych RP.

W ćwiczeniach brało udział blisko 2 tysiące funkcjonariuszy z Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej. Sprawdzona została koordynacja poszczególnych służb, kwestie łączności i logistyki. Weryfikacji poddano także przepływ informacji między służbami na poszczególnych szczeblach dowodzenia.

Tekst: st. kpt. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

Foto: st. asp. Piotr Tabencki; kpt. Tomasz Fijołek; Wojciech Bedyński.

Więcej zdjęć w Galerii

Wróć