Podpisanie aktu notarialnego pod budowę nowej siedziby JRG PSP w Tłuszczu

4 marca 2019 roku został podpisany akt notarialny, dzięki któremu Skarb Państwa – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie pozyskała nieodpłatnie działkę o powierzchni 1,2101 ha w miejscowości Tłuszcz pod budowę przyszłej nowej siedziby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Tłuszczu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. 

Po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy Tłuszcz, działkę przekazała  w formie darowizny Gmina Tłuszcz. Uroczyste podpisanie aktu notarialnego dokonali: w imieniu Gminy Tłuszcz – Pan Paweł Bednarczyk Burmistrz Tłuszcza oraz w imieniu Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie st. bryg. Bogdan Łasica mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w obecności mł. bryg. Andrzeja Wysockiego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie oraz bryg. Piotra Równickiego naczelnika Wydziału Logistycznego Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

 

 

 

Opracowanie: st.kpt. Karol Ziętala – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,

Zdjęcia: bryg. Piotr Równicki  - Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć