Podpisanie porozumienia

15 października 2018 r. w siedzibie Komedy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zostały podpisane porozumienia, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdanem Łasicą. Dotyczyły one użyczenia i dostosowania obiektów Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby magazynów przeciwpowodziowych.

W podpisaniu porozumień wzięli także udział Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z Białobrzegów mł. bryg. Grzegorz Gozdek oraz z Wyszkowa mł. bryg. Marek Krzyżański, na terenie których zlokalizowane są użyczane obiekty magazynowe. Realizacja porozumień umożliwi Wojewodzie Mazowieckiemu wykonywanie zadań związanych z wyposażeniem i utrzymaniem wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego (zgodnie z Ustawą Prawo Wodne).


Siły i środki z wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego są uruchamiane,  gdy możliwości samorządów są niewystarczające do podejmowania skutecznych działań przeciwpowodziowych. Usytuowanie w KP PSP w Wyszkowie i Białobrzegach pomocniczych magazynów przeciwpowodziowych ma umożliwić natychmiastowe użycie sprzętu jako pierwsze wsparcie samorządu w wypadku nagłego podniesienia się poziomu wód w rzekach Bug i Pilica.

Opracowanie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki,

Zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie.

Wróć