Podpisanie umowy na dostawę dwóch samochodów laboratorium

18 maja 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, doszło do podpisania umowy na dostawę dwóch sztuk samochodu laboratorium dla wiodących grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego z zakresu radiacja-biologia.

Przedsięwzięcie stanowi pierwszy tego typu zakup dla służb ratowniczych z terenu kraju, którego przedmiotem jest dostawa specjalistycznych mobilnych laboratoriów klasy BSL III z jednoczesną możliwością działania
w zakresie ratownictwa chemicznego i radiacyjnego (zabudowa ma spełniać trzy funkcje).

W wyniku zakończonych prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego (złożono dwie oferty przetargowe) wybrano do realizacji niniejszego kontraktu najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Janusz Kania Agregaty
Pex-Pool Plus.

Podczas podpisania umowy obecni byli:

  1. Jarosław Nowosielski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP.
  2. Rafał Zimochocki – Zastępca Naczelnika Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie.
  3. Pan Janusz Kania – właściciel firmy Janusz Kania Agregaty
    Pex-Pool Plus.

Wartość podpisanej umowy wynosi 23 985 000,00 zł.

 

Przedmiotowy kontrakt został zwarty w ramach realizacji projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Opracowanie: Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie.

Wróć