Podsumowanie ćwiczeń ratowniczych "FALA 2018"

30 października w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miało miejsce omówienie i podsumowanie krajowych ćwiczeń ratowniczych „FALA 2018”.

Podczas spotkania rozjemcy omówili poszczególne elementy ćwiczeń ratowniczych, a w szczególności:

 • Działania sztabu strategicznego i taktycznego.
 • Działania przeciwpowodziowe.
 • Zaplecze logistyczne, w tym obozowisko i punkt przyjęcia sil i środków.
 • Ratownictwo wodno-nurkowe.
 • Działania stanowisk kierowania PSP.
 • Organizacji łączności.
 • Zabezpieczanie medyczne działań ratowniczych, w tym działania medyczne strażaków.
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu.

W spotkaniu brali udział:

 • st. bryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
 • bryg. Artur Gonera – p.o. zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • st.bryg. Waldemar Dejneko - naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Warszawie,
 • bryg. Daniel Wiącek – szef zespołu rozjemców, Komenda Główna PSP,
 • rozjemcy poszczególnych dziedzin ratownictwa z komend powiatowych i miejskich z terenu kraju,
 • dowódcy odcinków bojowych podczas ćwiczeń FALA 2018,
 • szefowie zespołów ćwiczeń „FALA 2018”.

 

Krajowe Ćwiczenia Ratownicze „FALA 2018”

Ćwiczenia zostały przeprowadzone w dniach 19-21 września na terenie powiatów kozienickiego oraz radomskiego. W ćwiczeniach brały udział siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym centralnego odwodu operacyjnego z województw:

 • mazowieckiego,
 • lubelskiego,
 • podkarpackiego,
 • świętokrzyskiego,
 • Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Celem głównym ćwiczeń było podniesienie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do zwalczania skutków wystąpienia powodzi. Scenariusz ćwiczeń zakładał 36 godzin ciągłej pracy ratowników i sztabu akcji oraz pełną samowystarczalnością poszczególnych pododdziałów do prowadzenia długotrwałych działań.

Czytaj również "Fotorelacja z ćwiczeń FALA 2018"

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie.

Wróć