Podsumowanie projektu dofinansowanego ze środków UE

W czwartek 30 października na rynku przed ratuszem Urzędu Miejskiego w Płocku miała miejsce prezentacja specjalistycznego sprzętu ratowniczego zakupionego dla mazowieckich strażaków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą "Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom."

Wcześniej w auli miejskiego ratusza miała miejsce konferencja podsumowująca projekt, podczas której szczegółowo omówiono zakres projektu oraz specyfikację techniczną i użytkową zakupionego sprzętu. W ramach projektu został zakupiony sprzęt pożarniczy dla jednostek organizacyjnych PSP z terenu woj. mazowieckiego (Warszawa, Radom, Płock):

1. Samochód specjalny z drabiną mechaniczną,

2. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z agregatem proszkowym oraz pompą o wydajności 4m3/min zamontowaną na przyczepie przystosowanej do ciągnięcia przez samochód gaśniczy,

3. Samochód dowodzenia i łączności,

4. Zestaw pompowy wysokiej wydajności (agregat prądotwórczy i pompy zanurzeniowe o napędzie elektrycznym zabudowane na 2 kontenerach, przystosowanych do przewozu przez nośniki kontenerowe),

5. Dwa kontenery specjalistyczne (paliwowy oraz do przewozu środków gaśniczych, neutralizatorów i zwilżaczy) przystosowane do przewozu przez nośniki kontenerowe,

6. Ciężki samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

 

Całkowita wartość projektu to 9 901 354 PLN. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 to 3 824 722 PLN, dofinansowanie ze środków budżetu państwa 3 706 278, dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2 370 354 PLN.

 

W spotkaniu udział wzięli

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,

Andrzej Nowakowski – Prezydent miasta Płock,

Michał Kuliński – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie,

Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,

st. bryg. Krzysztof Frączkowski – Komendant Miejski PSP w Płocku,

st. bryg. Bogdan Łasica – p.o. Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy,

bryg. Paweł Frysztak - Komendant Miejski PSP w Radomiu.

 

Wróć