Podsumowanie warsztatów psychoedukacyjnych w ramach akcji psychologów Państwowej Straży Pożarnej „Zadbaj o siebie i swoich bliskich w czasie i po pandemii”.

W dniu 06 lipca 2020 r. w Ośrodku Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie, zakończył się cykl warsztatów psychoedukacyjnych w ramach akcji psychologów Państwowej Straży Pożarnej „Zadbaj o siebie i swoich bliskich w czasie i po pandemii”. Adresatami warsztatów byli Dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz Koordynatorzy ratownictwa medycznego Komend Miejskich i Powiatowych PSP z terenu województwa mazowieckiego.

Podczas spotkań „Być dowódcą w czasie i po pandemii – wyzwania, obowiązki i potrzeby” oraz „Być koordynatorem ratownictwa medycznego w czasie pandemii- pychologiczno-medyczne aspekty związane z wystąpieniem COVID19”,  prowadzące-  st. kpt. Anna Kubicka oraz mgr Katarzyna Szubińska omawiały m. in. zagadnienia związane z:

  • wpływem obecnej sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie jednostki, grupy i instytucji,
  • utrzymaniem zasad reżimu sanitarnego w czasie pandemii oraz trudnościami w jego realizacji

Ponadto uczestnicy wymienili się doświadczeniami nt. sytuacji trudnych z jakimi mogą zmagać się strażacy (osobistych, prywatnych, społecznych i zawodowych), przekładających się na realizację zadań służbowych w czasie pandemii. Omówiono również zasady profilaktyki i pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych.

 

Opracowanie i zdjęcia:

st. kpt. Anna Kubicka – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,

mgr Katarzyna Szubińska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,

mł. bryg. Piotr Tuszyński – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

 

Wróć