Polska pomoc dla Republiki Białorusi

Konwój wiozący środki dezynfekcyjne (ok. 50 tys. litrów) i antyseptyczne (ok. 30 tys. litrów), w sumie ponad 75 tys. litrów płynów, a także maseczki chirurgiczne (100 tys. sztuk) oraz tysiąc opakowań leku Arechin wyruszył, w czwartek 23 kwietnia 2020 roku, z siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 8 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy  roku do Mińska w Republice Białorusi.

Transport zapewnia Państwowa Straż Pożarna. W składzie konwoju znajduje się sześć samochodów (w tym pięć ciężarowych kwatermistrzowskich i jeden operacyjny) oraz 12 strażaków PSP z garnizonów mazowieckiego, wielkopolskiego oraz lubelskiego.

Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Fundacji Solidarności. Odbiorcą darów jest wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Białorusi Republikańskie Centrum Reagowania Medycznego w Mińsku.

W oficjalnym przekazaniu darów uczestniczyli Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz, Ambasador Republiki Białorusi w Polsce Władimir Czuszew oraz st. bryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny Państwowej Straży Pożarnej wraz z mł. bryg. Jarosławem Nowosielskim mazowieckim komendantem wojewódzkim PSP.

„Epidemie nie znają granic, dlatego szczególnego znaczenia w tym trudnym czasie nabiera sąsiedzka solidarność” – powiedział wiceminister MSZ Marcin Przydacz podczas przekazania wschodniemu sąsiadowi pomocy humanitarnej.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych podkreślił, że epidemia koronawirusa pokazuje jak ważną kwestią jest solidarność i że jest to już kolejna polska inicjatywa w walce z epidemią. „Tak szeroka pomoc ze strony państwowych spółek, jaką obserwujemy od początku epidemii jest możliwa dzięki temu, że to państwo ma decydujący głos w podmiotach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki”– podkreślił Maciej Małecki.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaznaczył, że znaczna część darów i pomocy, w uzgodnieniu ze stroną białoruską, trafi do szpitala w Woronowie i dwóch szpitali w Obwodzie Grodzieńskim - regionie, w którym zamieszkuje największa na Białorusi mniejszość polska. – „Wesprzemy naszych rodaków za wschodnią granicą ponad 7 tys. litrów płynów dezynfekcyjnych i 25 tys. maseczek medycznych” – powiedział Michał Dworczyk.

Udzielając wsparcia Republice Białorusi w walce z pandemią COVID-19, Polska daje wyraz sąsiedzkiej solidarności i realizuje w ten sposób zobowiązania wynikające z „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" podpisanego w 1992 roku.

 

 

Opracowanie: mł. bryg, Karol Kierzkowski na podstawie informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

Zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć