Komunikat personalny - KP PSP Żuromin

Z dniem 1 października 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Nowosielski powierzył bryg. Arturowi Czachowskiemu pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego PSP w Żurominie.

W spotkaniu w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie udział wzięli:

  • st. bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • st. bryg. Dariusz Stumski – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • st. bryg. Adam Dobrosielski – komendant powiatowy PSP w Żurominie,
  • bryg. Artur Czachowski – p.o. zastępca komendanta powiatowego PSP w Żurominie,
  • bryg. Marcin Konecki – naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć