Powołania na kierownicze stanowiska w garnizonie mazowieckim

13 sierpnia 2020 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbyła się uroczystość powołania oficerów PSP na kierownicze stanowiska w garnizonie mazowieckim.

Mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Nowosielski z dniem 13 sierpnia 2020 roku powołał dwóch oficerów Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko komendanta powiatowego PSP oraz jednego oficera na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP:

  • bryg. Lesław Pawul– komendant powiatowy PSP w Pruszkowie,
  • bryg. Robert Nowakowski – komendant powiatowy PSP w powiecie warszawskim zachodnim z siedzibą w Błoniu,
  • mł. bryg. Paweł Górski – zastępca komendanta powiatowego PSP w Szydłowcu.

Jednocześnie z dniem 13 sierpnia 2020 roku st. bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP mianował na stanowisko naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie bryg. Marcina Koneckiego.

W uroczystości udział wzięli:

  • st. bryg. Jarosław Nowosielski - mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • st. bryg. Dariusz Stumski – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • bryg. Lesław Pawul – komendant powiatowy PSP w Pruszkowie,
  • bryg. Robert Nowakowski – komendant powiatowy PSP w powiecie warszawskim zachodnim z siedzibą w Błoniu,
  • mł. bryg. Paweł Górski – zastępca komendanta powiatowego PSP w Szydłowcu,
  • mł. bryg. Paweł Sokół – komendant powiatowy w Szydłowcu,
  • bryg. Marcin Konecki - naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Warszawie.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

 

Wróć