Powołanie Komendanta Miejskiego PSP m. st. Warszawy

18 listopada 2014r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy.

Odczytano decyzje Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 22.10.2014r. o odwołaniu st. bryg. mgr. inż. Mariusza Wejdelka ze stanowiska Komendanta Miejskiego PSP m.st.Warszawy. Złożono serdeczne podziękowania za wkład oraz zaangażowanie w kierowanie warszawska strażą pożarną Mariuszowi Wejdelkowi, który to odszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Przytoczono również „Akt Powołania” Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w którym powołano st.bryg. mgr. inż. Zbigniewa Szczygła na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy.

W uroczystości wzięli udział:

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP

nadbryg. Gustaw Mikołajczyk - Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP

Ewa Gawor - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

zastępcy komendanta miejskiego PSP, dowódcy warszawskich JRG oraz przedstawiciele służb zespolonych i straży, władze samorządowe miasta, duchowieństwa i służb współpracujących.

 

Tekst i foto : kpt. Artur Laudy – KM PSP m. st. Warszawy

Wróć