Pożegnanie ze służbą zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP

29  kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. Mirosława Jasztala zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.

W uroczystości uczestniczył mazowiecki komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Jarosław Nowosielski wraz z zastępcą bryg. Arturem Gonerą.

Mazowiecki komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Jarosław Nowosielski, w imieniu kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie podziękował za 33 letnią, wzorową, służbę oraz wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej woj. mazowieckiego. mł. bryg. Jarosław Nowosielski życzył  sukcesów w realizacji nowych zamierzeń oraz dobrego zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

St. bryg. Mirosław Jasztal w ciepłych słowach wspominał przebieg ponad trzydziestoletniej służby w Państwowej Straży Pożarnej, jak również służbę w Komedzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie dziękując komendantom oraz strażakom i pracownikom cywilnym KW PSP w Warszawie za wzorową współpracę i życzliwość podczas pokonywania trudów służby.

 

Starszy brygadier Mirosław Jasztal jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z lat 1986-1991.  Służbę w straży pożarnej rozpoczął w 1991 roku w jako starszy instruktor w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Grodzisku Mazowieckim, gdzie służbę pełnił do czerwca 1992 roku. Następnie przez kilka miesięcy, w roku 1992, pełnił służbę jako oficer w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Pruszkowie.

Od 1 stycznia 1993 roku, nieprzerwanie do roku 2013, pełnił służbę w Komendzie Miejskiej PSP m. st. Warszawy. Przez 17 lat st. bryg. Mirosław Jasztal wykonywał obowiązki służbowe na stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP nr 2 w Komendzie Miejskiej PSP m. st. Warszawy. Przez cały ten okres związany był z działalnością operacyjną straży pożarnej i wyróżniał się w tym zakresie dużą wiedzą, umiejętnościami praktycznymi i predyspozycjami, dzięki którym bardzo sprawnie realizował wszelkie zadania.

Przez blisko dwa lata z dużym powodzeniem nadzorował i koordynował budowę nowej strażnicy JRG PSP nr 2, zapewniając jednocześnie jej pełną gotowość operacyjną oraz stałe zabezpieczenie swojego rejonu operacyjnego. Jego zaangażowanie zapewniło też wyposażenie jednostki w nowoczesny sprzęt ratowniczy i utworzenie na jej bazie odwodu dla specjalistycznych grup ratowniczych. Swoją pracą wniósł znaczący wkład w zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego rozległego rejonu aglomeracji warszawskiej jakim jest obszar Włoch, znacznej części Ochoty, Okęcia oraz Ursusa. St. bryg. Mirosław Jasztal, w Komendzie Miejskiej PSP m. st. Warszawy wykonywał również obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału ds. działalności muzealnej.

Od dnia 15 stycznia 2013 roku powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Z dniem 1 września 2016 roku st. bryg. Mirosław Jasztal został powołany na stanowisko zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Nadzorował działalność  Pionu Logistycznego, Kontrolno – Rozpoznawczego, Wydziału Informatyki i Łączności oraz Wydziału Budżetu i Rachunkowości.

St. bryg. Mirosława Jasztal z powodzeniem podejmował także współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz strażakami z zagranicy. Jest wieloletnim honorowym dawcą krwi. Dzięki wsparciu st. bryg. Mirosława Jasztala przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie powstał Klub Jednostka Honorowych Dawców Krwi.

 

 

Opracowanie: Paulina Merks oraz mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,

Zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć