Przekazanie respiratorów dla mazowieckich szpitali

Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa mazowieckiego dysponują 36 respiratorami. Zgodnie z poleceniem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zgromadziła respiratory z zasobów mazowieckich strażaków aby przekazać urządzenia Wojewodzie Mazowieckiemu na potrzeby doposażenia szpitali jednoimiennych na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz województwa mazowieckiego.


Przedsięwzięcie nadzorowane było przez Wydział Logistyczny Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Z uwagi na zróżnicowany stan respiratorów zostały one poddane ocenie technicznej.
W pełni sprawnych 21 respiratorów zostało niezwłocznie przekazanych Wojewodzie Mazowieckiemu.

Kolejne 15 sztuk, dzięki wsparciu Ośrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie zostało poddanych specjalistycznemu przeglądowi. Obecnie 9 kolejnych sztuk po niezbędnej konserwacji i naprawie gotowych jest do przekazania.

Mazowieccy strażacy wspierają działania mające na celu przygotowanie mazowieckich służb na spodziewaną w najbliższym okresie falę kulminacyjną zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.


Opracowanie: st. kpt. Karol Ziętala – Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie.

Wróć