Przekazanie samochodów dla OSP Korytnica oraz OSP Rabiany

7 października 2018 roku w Korytnicy w powiecie węgrowskim miało miejsce uroczyste przekazanie dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rabianach w gminie Korytnica.

Uroczysty apel na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy rozpoczął się złożeniem meldunku prezesowi OSP Korytnica, następnie odegrano hymn narodowy oraz podniesiono flagę państwową na maszt.

Kluczyki do nowych samochodów odebrali druhowie naczelnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rabianach, którzy przekazali je kierowcom samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Po tradycyjnym poświęceniu samochodów głos zabrał druh prezes OSP Korytnica, który serdecznie podziękował za wsparcie oraz pomoc w zakupie samochodów ratowniczych. Następnie nastąpiło złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości i odprowadzenie pocztu sztandarowego oraz pododdziałów towarzyszących.

Pieniądze na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych pochodziły z Urzędu Gminy Korytnica 860 tys. zł., Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 450 tys. zł., - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 200 tys. zł., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 130 tys. zł.

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie.

Zdjęcia: KP PSP Węgrów.

Wróć