Przekazanie samochodu gaśniczego dla OSP Budki Piaseckie

8 czerwca 2019 r. miał miejsce uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka” podczas którego m. in nastąpiło przekazanie nowego  średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży pożarnej Budki Piaseckie w pow. sochaczewskim.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 polową mszą świętą na placu przed strażnicą OSP Budki Piaseckie podczas której nastąpiło poświęcenie samochodu ratowniczego. Po mszy ok. godz. 11.00 rozpoczął się uroczysty apel.  

Na początku apelu nadbryg. Bogdan Łasica przyjął meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości od Komendanta Gminnego ZOSP RP Teresinie – asp. sztab w st. spocz. Dariusza Tartanusa. Następnie odegrano hymn państwowy i wciągnięto flagę Polski na maszt. Prezes Zarządu OSP Budki Piaseckie Grzegorz Bylicki w swoim krótkim wystąpieniu przywitał uczestników uroczystości i wspomniał o doniosłości chwili jaką przyszło przeżywać wszystkim druhom z jednostki OSP w Budkach Piaseckich. Przedstawił źródła finansowania i kwoty jakie złożyły się na kupno samochodu, podziękował wszystkim osobom które zaangażowały się w proces pozyskania samochodu. Następnie po odczytaniu aktu przekazania samochodu nadbryg. Bogdan Łasica Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP wraz z posłem Maciejem Małeckim i wójtem Markiem Olechowskim dokonali jego wręczenia Prezesowi OSP. Kolejnym punktem uroczystości było uroczyste otwarcie nowo wybudowanych garaży wozów bojowych którego dokonali ww.

Ostatnim punktem uroczystości były okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy zabrał głos poseł Maciej Małecki, następnie nadbryg. Bogdan Łasica i wójt Marek Olechowski. W swoim wystąpieniu nadbryg. Bogdan Łasica podziękował posłowi Maciejowi Małeckiemu, wójtowi Markowi Olechowskiemu oraz druhom OSP Budki Piaseckie za zaangażowanie i pomoc finansowa w pozyskaniu nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego GBA 4,5/29 MAN TGM 18.340.

Na koniec uroczystości wystąpił Prezes Zarządu OSP Budki Piaseckie dziękując wszystkim za pomoc finansową i organizacyjną przy zakupie samochodu oraz za udział w uroczystości.

Po wyprowadzeniu sztandarów jednostek OSP i sztandaru KP PSP Sochaczew  nadbryg. Bogdan Łasica przyjął meldunek o zakończeniu uroczystości.

 

Opracowanie: Komenda Powiatowa PSP w Sochaczewie,

Zdjęcia: OSP Budki Piaseckie.

Wróć