Przekazanie samochodu gaśniczego dla OSP Czarnolas

24 listopada 2019 roku  odbyły się  uroczystości związane z przekazaniem nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnolesie
w powiecie zwoleńskim. Uroczystości rozpoczęła msza święta z udziałem pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości. Następnie nastąpił przemarsz na plac OSP Czarnolas, gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości. Apel  z okazji przekazania i poświęcenia samochodu GBA 3/16 na podwoziu Volvo rozpoczął się od złożenia meldunku Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosławowi Jasztalowi o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Następnie wciągnięto flagę państwową na maszt i odśpiewano hymn narodowy. W dalszej części uroczystości powitano przybyłych gości oraz dokonano uroczystego poświęcenia
i przekazania pojazdu pożarniczego, który został sfinansowany ze środków pochodzących od:

  • Komendanta Głównego PSP – 180 000 zł,
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 380 000 zł,
  • Marszałka Województwa Mazowieckiego – 100 000 zł,
  • Gminy Policzna – 99 894 zł

Na zakończenie apelu prezes OSP Czarnolas podziękował  wszystkim zaangażowanym za pomoc przy pozyskaniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz za udział w uroczystości.

Opracowanie: Paulina Merks KW PSP w Warszawie;

Zdjęcia: KP PSP w Zwoleniu.

Wróć