Przekazanie samochodu gaśniczego dla OSP Jedlnia

Trzeciego maja 2019 roku w przededniu obchodów „Dnia Strażaka” został poświęcony i symbolicznie przekazany nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jedlnia.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem druhów oraz pocztów sztandarowych do kościoła na mszę świętą. W uroczystościach brały udział jednostki i poczty sztandarowe z Ochotniczych Straży Pożarnych z Jedlni, Jaroszek, Czarnej, Pionek, Suchej, Lasek oraz Jedlni Letnisko. Po mszy świętej dowódca uroczystości druh Janusz Mróz przeprowadził pododdział, poczty sztandarowe oraz wszystkich uczestników pod budynek remizy na dalszą część uroczystości. 

Wszystkich przybyłych gości powitał naczelnik jednostki OSP druh Andrzej Mróz, po czym nastąpiło uroczyste przekazanie kluczyków i dowodu rejestracyjnego naczelnikowi OSP Jedlnia. Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja  ksiądz Janusz Smerda dokonał poświęcenia nowego samochodu pożarniczego.

W uroczystościach wzięli udział m. in.:

  • st. bryg. Mirosław Jasztal - zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • st. bryg. Marek Krassowski - p.o. komendant miejski PSP w Radomiu,
  • przedstawiciele władz samorządowych oraz zarząd Gminy Pionki.


Opracowanie i zdjęcia: na podstawie relacji portalu www.pionki24.pl - Komenda Miejska PSP w Radomiu.

Wróć