Przekazanie samochodu gaśniczego dla OSP Miedzna

   23 listopada 2019 roku  odbyła się  uroczystość przekazania i poświęcenia średniego samochodu ratowniczego GBA 3,1/16 Volvo jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedznie w  powiecie węgrowskim.

   Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele p.w. Zwiastowania NMP w Miedznie. Po mszy św. uczestnicy przeszli na plac przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

   Apel rozpoczął się od złożenia meldunku Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdanowi Łasicy przez st. kpt. Mateusza Bieniaka o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Następnie podniesiono flagę państwową oraz odśpiewano hymn narodowy. W dalszej części uroczystości powitano gości oraz odczytano kronikę jednostki. Po poświęceniu samochodu, przekazania pojazdu, dokonali m.in. Maria Koc - senator RP, nadbryg. Bogdan Łasica - Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, Sylwester Dąbrowski - Wicewojewoda Mazowiecki, Tadeusz Okulus - wójt gminy Miedzna.

 

   Na zakończenie apelu Prezes OSP Miedzna dh Henryk Pliszka podziękował  wszystkim zaangażowanym za pomoc przy pozyskaniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz za udział w uroczystości.

W uroczystości udział wzięli: 

  • Maria Koc - senator RP,
  • Bogdan Łasica - Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,
  • Sylwester Dąbrowski - Wicewojewoda Mazowiecki,
  • Maciej Górski - poseł na Sejm RP,
  • Janina Ewa Orzełowska - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,
  • dh Ireneusz Królik - członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj.mazowieckiego,
  • dh Ryszard Gajewski - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Węgrowie,
  • bryg. Jarosław Soszyński - komendant powiatowy PSP w Węgrowie,
  • Prezesi oraz strażacy jednostek OSP z ternu gminy Miedzna.

            Zakup samochodu sfinansowany został ze środków:

- Narodowy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- KRSG,

- Urzędu Marszałkowskiego,

- Urzędu Gminy Miedzna,

- Nadleśnictwa Łochów.

Opracowanie: Paulina Merks KW PSP w Warszawie;

Zdjęcia: KP PSP w Węgrowie.

Wróć